موافقت با اخذ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی به مدت 5 سال

انتشار محتوا: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۳:۳۶ بعد از ظهر

موافقت با اخذ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی به مدت 5 سال

 

طی بازدید تیم ارزشیابی و اعتباربخشی رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در تاریخ 19 دی ماه سال 1401 ، دانشکده پرستاری موفق به اخذ موافقت پذیرش و تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته فوریت های پزشکی با ظرفیت 20 نفر از سال تحصیلی 1402-1401 به مدت 5 سال شد

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس