اعضای گروه داخلی جراحی

انتشار محتوا: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۸:۳۱ بعد از ظهر

 

 تصویر   نام و نام خانوادگی  رزومه
  دکتر علی محمدپور                             
  دکتر موسی سجادی
             
        cv     
 
             
دکتر مهدی بصیری مقدم رزومه
دکتر طاهره بلوچی Google Scholar Scopus 
  دکتر حبیب شارعی نیا                            
 حسن ایرانی    
دکتر الیاس حسین زاده Google Scholar Scopus 
  سمانه نجفی                            
نجمه ابراهیمی Google Scholar Scopus 
مهناز ابویسانی رزومه 
فاطمه افشاری Google Scholar Scopus 
  الهام نیک خواه                            
فاطمه حسینی مقدم Google Scholar Scopus 
علیرضا نمائی Google Scholar Scopus 
امیررضا نصیرزاده Google Scholar Scopus 

 

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس