سرفصل دروس گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

انتشار محتوا: ۱۲ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۷:۴۶ قبل از ظهر

.

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
برنامه آموزشی دوره کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس