برنامه کارآموزی نیم سال دوم تحصیلی 1402-1401

انتشار محتوا: ۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۳۷:۳۳ بعد از ظهر
برنامه اصلاحیه اینترشیپی
برنامه کارآموزی اصلاح شده ترم ۲ تا ۷ کارشناسی پرستاری- مورخ 26/11/1401
ادامه برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان 2
برنامه کارآموزی اتاق عمل
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس