برنامه های کارآموزی نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

انتشار محتوا: ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۴۰:۱۵ بعد از ظهر
برنامه های کارآموزی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فوریت
اصلاحیه برنامه های کارآموزی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
كارآموزي پرستاري اورژانس 1 (1)
برنامه كارورزي دانشجويان ارشد پرستاري اورژانس
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس