اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

انتشار محتوا: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۲۵:۳۱ بعد از ظهر

 

 تصویر   نام و نام خانوادگی  رزومه
  دکتر علی محمدپور                                           
دکتر محمدرضا منصوریان Google Scholar Scopus 
دکتر حسین عجم Google Scholar Scopus 
  دکتر موسی سجادی
             
                                         
دکتر مهدی بصیری مقدم Google Scholar Scopus 
دکتر طاهره بلوچی Google Scholar Scopus 
  دکتر حبیب شارعی نیا              
 Google Scholar
Scopus 
             
 دکتر لیلا صادق مقدم    
 Google Scholar
  Scopus      
دکتر جواد باذلی Google Scholar Scopus 
  دکتر مهرسا بصیری مقدم              
Google Scholar Scopus 
             

 

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس