اعضای گروه پرستاری سلامت جامعه و مدیریت

انتشار محتوا: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۷:۱۰ قبل از ظهر

 

 تصویر   نام و نام خانوادگی  رزومه
دکتر محمدرضا منصوریان

Google Scholar -Scopus 

معصومه امیری

Google Scholar- Scopus 

  رضا نوری
             
                           
الهام صابری

Google Scholar-Scopus 

.

  فاطمه کاملی                         

 

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس