فرم ها

انتشار محتوا: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۶:۰۹ بعد از ظهر
فرم جابجایی کارآموزی
فرم ارزشيابي كيفيت تدريس دروس كارآموزي(دانشجو)
فرم ارزشيابي كيفيت تدريس دروس كارآموزي(مربي)
فرم ارزشيابي كيفيت تدريس دروس كارآموزي(ناظر)
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس