تماس با ما

انتشار محتوا: ۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۲:۲۵ قبل از ظهر

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد - حاشیه جاده آسیایی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دانشکده پرستاری
  تلفن مستقیم دانشکده:   57223084 -051 

فکس:  57223814 -051

تلفن دانشگاه:  57225027 -051    یا 57223028 - 051

داخلی اساتید دانشکده پرستاری :  

 

نام و نام خانوادگی

داخلی اتاق

سمت در دانشکده

دکتر حسین عجم

254

رئیس دانشکده

مهدی عیسی پور

243

مسئول دفتر رئیس

دکتر علی محمدپور

249

عضو هیات علمی

دکتر مهدی بصیری مقدم

230

مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال

دکتر موسی سجادی

145

عضو هیات علمی

دکتر حبیب شارعی نیا

245

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

سمانه نجفی

272

عضو هیات علمی

مهناز ابویسانی

272

عضو هیات علمی

الیاس حسین زاده

247

عضو هیات علمی

فاطمه افشاری

269

عضو هیات علمی

الهام نیک خواه

269

عضو هیات علمی

فاطمه حسینی مقدم

318

عضو هیات علمی

امیررضا نصیرزاده

264

عضو هیات علمی

معصومه امیری

266

عضو هیات علمی

الهام صابری

269

عضو هیات علمی

دکتر محمدرضا منصوریان

252

مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه و مدیریت

رضا نوری

247

عضو هیات علمی

فاطمه کاملی

318

عضو هیات علمی

حسن ایرانی

180

عضو هیات علمی

مریم عشقی زاده

318

عضو هیات علمی

نجمه ابراهیمی

126

عضو هیات علمی

علیرضا نمائی

223

عضو هیات علمی

ناهید مهویدی زاده

243

کارشناس آموزشی دانشکده

لیلا صادق مقدم

150

مدیر گروه پرستاری سلامت سالمندان و روان پرستاری

مجید دانشفر

223

عضو هیات علمی

متینه خوشخو

318

عضو هیات علمی

دکتر جواد باذلی

235

عضو هیات علمی

طاهره بلوچی

234

مدیر گروه فوریت های پزشکی

محمد قادری

247

عضو هیات علمی

سعید خیاط کاخکی

247

عضو هیات علمی

حسین محمد پور

241

رئیس اداره آموزش و کارشناس سما

زهره پورحسین

259

کارشناس آموزشی دانشکده

مریم مرادی

225

کارشناس آموزشی دانشکده

داوود محرم نژاد

200

کارشناس امور کلاس ها و امتحانات

 پست الکترونیک:  nursing@gmu.ac.ir 

مشاهده محل روی نقشه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس