رسالت و اهداف رشته پرستاری سالمندی

انتشار محتوا: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۱۰:۲۴ بعد از ظهر

انشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشکده پرستاری

 

گروه آموزشی سلامت سالمندی

برنامه راهبردی رشته پرستاری سالمندان 

 

 

 

تعریف رشته :

کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندیGeriatric Nursing (MSc)

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی در چارچوب سیاست های جامعه نگر و

ارتقاء سطح سلامت قشر سالمند جامعه ، پرستارانی با علم و مهارت در زمینه ارائه مراقبت های بهداشتی، توانبخشی و اجتماعی به گروه سالمندان را تربیت می نماید به طوری که دانش اموختگان این مقطع قادر به تلفیق دانش پرستاری پیشرفته پرستاری سالمندی با سایر رشته ها و تخصص های وابسته بوده و نظریه های پرستاری سالمندی را با هنر حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در این حوزه بکار گیرند .

دانش آموختگان این رشته دارای تبحر و مهارت کافی در ارائه مراقبت ها از پیشگیری تا نوتوانی به فرد سالمندف خانواده و جامعه بوده و قادرند با بکار گیری اصول ارتباطات انسانی ، نیازهای بیولوژیکی ، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجوی سالمند را در حیطه های خدمات پرستاری شناسایی کرده و به منظور ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی و توانبخشی ویژه سالمندان اقدامات لازم را مبذول دارند.

چشم انداز(Vision)

در ینج سال آینده و در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و مطابق با نقشه جامع علمی کشور و سند ملی سالمندان کشور تلاش می کنیم تا در ارایه ایده های کاربردی و نوین برای سلامت سالمندان و ارتقاء سلامت سالمندان موثر باشیم.
در این گروه آموزشی در پی آن هستیم تا بالاترین سطح کارایی و اثربخشی و بهره وری از منابع در اختیار را ایجاد کنیم و با استفاده از ظرفیت های دانشجویان، اساتید و همچنین نیروهای محلی، ملی و بین المللی و توانمند سازی مردم، نقش فعال و تاثیر گذاری در تقویت رفتار های ارتقا دهنده سلامت برای سالمندان داشته باشیم .

رسالت (Mission)

رسالت گروه هم راستا با اهداف آموزشی مندرج در برنامه و دوره های آموزشی مربوطه و در تربیت دانش آموختگان منطبق با این هدف است که مدافعان خوبی برای آموزش و نظارت بر استفاده مناسب از منابع بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز آحاد جامعه اعم از گروه های سنی مختلف، گروه های آسیب پذیر و افراد سالمند باشند. هم اکنون این موضوع به عنوان سطح چهارم پیشگیری/اقتصاد بهداشت و درمان اهمیت دارد.

همچنین رسالت و اهداف ما در آموزش و تربیت دانشجویان مقاطع تکمیلی به گونه ای است که پس از فارغ التحصیلی مهارتها و شناخت صحیحی از نظام سلامت و عرصه های ارایه خدمت کسب کنند و قادر باشند در ارتباط با :

v حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی اجتماعی و معنوی سالمندان

v توانمند سازی سالمندان

v تقویت حمایت های اجتماعی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی

v ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی

v توسعه زیر ساخت های مورد نیاز در امور سالمندی

v تامین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان

v متناسب با اختیارات و توان خود نقش موثری ایفا نماید .

بیانیه ارزش های حاکم بر دوره( Value statement):


طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس