مراکز مرتبط

انتشار محتوا: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۰:۴۳ بعد از ظهر

بازنگری کشوری دوره پرستاری

Nursing Reform

شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران

IRSCI Network

هم اندیشی و نظریه پردازی حرفه ای
در پرستاری و مامایی

nmtd.tums.ac.ir/default.aspx

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

The Nursing Midwifery Care Research Center (NMCRC)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

The Nursing Research Center

پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

ic.tums.ac.ir

کنگره های بین المللی پرستاری در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲

Nursing Conferences Worldwide ۲۰۱۱

شبکه بین المللی آموزش دکترای پرستاری

Directory of International Doctoral Programs

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

International Nursing Organization of Islamic Republic of Iran

انجمن علمی پرستاری ایران

Iranian Nursing Scientific Association

پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

www.Nurseblog.ir

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Iranian Academic center for Education, Culture and Research, TUMS Branch (ACECR)

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Resaerch

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

Ministry of Health and Medical Education

بانک اطلاعات مشکلات اجتماعی ایران

Social Problems Database

بانک اطلاعات جهاد دانشگاهی

Scientific Information Database

موتور جستجوگر ایران، پارسیک

Parseek

موتور جستجوگر ایران، جاماسپ

jamasp

بانک اطلاع رسانی پزشکان ایران

irteb

بانک جامع مطالعات و اطلاعات جوانان

Youth Comprehensive Database

انستیتوی ملی سلامت

National Institute of Health

کتابخانه بین المللی پزشکی (NLM)

National Library of Medicine

سازمان بهداشت جهانی

World Health Organization

سایت اطلاع رسانی مد اسکیپ

Medscape

مرکز پرستاری

Nursing Center

دانشیار

Daneshyar

مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای امریکا

Centers for Disease Control Prevention

مقالات

Findarticles

مرکز بیومدیکال

Biomedcentral

شورای بین المللی پرستاران

International Council of Nurses

انجمن پرستاری امریکا

American Nurses Association

انجمن پرستاری کانادا

Canadian Nurses Association

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Iran documents

اداره سازمان جهانی بهداشت در ایران

WHO Iran office

مجلات رایگان علوم پزشکی

free medical journals

خبرگزاری دانشچویان ایران

Isna

خبرگزاری قرآنی ایران

Iqna

مؤسسه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

Isfa

انتشارات بشری _ معرفی کتب علوم پزشکی در کشور

Mspc

سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

T.U.M.S E-Learning System

سیستم شعاع

Faculty Members’ Activity Metrics System

پژوهشیار

http://research.tums.ac.ir /

فعالیت های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

Scientific Activities

کتابخانه دیجیتال

Digital Library

پایگاه اطلاع رسانی ICNP

www.icnp.ir

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس