فرم ها و آیین نامه ها

انتشار محتوا: ۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۴:۳۷ بعد از ظهر
فرم ارزیابی دانشجویان
فرم ارزیابی ناظر
فرم خودارزیابی مربیان بالینی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس