وظایف و اختیارات رئیس دانشکده

انتشار محتوا: ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۴:۴۸ بعد از ظهر

 وظایف و اختیارات رییس دانشکده:

۱- ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده؛

۲- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین ‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ ها؛

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می ‌شود؛

۴- ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده؛

۵- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده؛

۶- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده؛

۷- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛

۸- بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس