شرح وظایف رئیس اداره آموزش

انتشار محتوا: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۰:۳۱ بعد از ظهر

برنامه ریزی جهت توسعه آموزش و تحصیلات تکمیلی

نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی

رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسایهای آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاون آموزشی

پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

کنترل وضعیت آموزشی دانشجویان

انجام امور مربوط به ثبت نام پذیرفته شدگان

نظارت بر نحوه ارائه دروس توسط مدیران محترم گروه

جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی دانشجویان

ارائه مشاوره در حیطه های مختلف آموزشی . پژوهشی و  شغلی

همکاری در جهت تهیه برنامه هفتگی کلاسی و امتحانات

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس