وظایف کارشناسان امور اموزشی

انتشار محتوا: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۸:۲۵ بعد از ظهر

وظایف کارشناس امور آموزشی

 1. برقراري ارتباط با مدیر گروه در راستای پیگیری،مكاتبات و ارتباطات درون گروهی و برون گروهی (نامه به مراکز مختلف،پیگیری طرح درس ها از اعضا،ارسال برنامه کارآموزیها،پیگیری و برگزاری جلسات درون گروهی در طول ترم،دبیری جلسات گروه و تهیه صورت جلسات
 2. آماده نمودن ابلاغ درسی اعضای گروه ها در شروع هر ترم تحصیلی
 3. كنترل ليست اعضا گروه در سایت دانشکده و همکاری در بروزرسانی آنها.
 4. انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت،ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن مدارک و مستندات مربوط به مکاتبات گروه
 5.   برقراري تماس با گروه های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ها
 6. ابلاغ دستورات مدیر گروه به اعضاء برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیري آن ها
 7.  آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات
 8.    انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت، توزیع و نگهداري و بایگانی اسناد
 9.  مستندسازي كليه فعاليتها و مكاتبات گروه
 10.  تهيه نامه هاي اداري معمول جهت ارسال
 11.  تایپ كردن نامه ها، صورت جلسات و فرم هاي مورد نياز گروه
 12.  اطلاع رساني به دانشجويان و مربيان
 13.  انجام سايرامورمربوط با هماهنگي مديرگروه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس