شرح وظایف مسئول دفتر

انتشار محتوا: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۴:۰۵ بعد از ظهر
 1. ساماندهی امور اداری و دفتری ریاست
 2. دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی
 3. تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدها
 4. تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
 5. جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
 6. پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط  
 7. پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 8. نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 9. ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و ادارات تابعه
 10. گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
 11. تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
 12. آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و سمینارها برای آگاهی و مطالعه مدیرکل امورمالی
 13. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس