برنامه کارآموزی نیم سال اول تحصیلی 1403-1402

انتشار محتوا: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۴۲:۱۸ بعد از ظهر
برنامه کارآموزی کاردانی فوریت
برنامه کارآموزی کارشناسی فوریت
كارآموزي در عرصه پايگاههاي كارداني ترم 4 نيمسال اول1402
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس