برنامه کارآموزی نیم سال اول تحصیلی 1403-1402

انتشار محتوا: ۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۲:۵۴ بعد از ظهر
برنامه کارآموزی از ترم 2 تا 7 - گروه داخلی جراحی
اینترشیپی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس