تقدیر از دانشجویان برتر دوره کارشناسی پرستاری و کاردانی و کارشناسی فوریت های پزشکی

انتشار محتوا: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۹:۲۰ بعد از ظهر
از دانشجویان کارشناسی پرستاری و کاردانی و کارشناسی فوریت های پزشکی که حائز رتبه اول از نظر معدل در ورودی رشته تحصیلی خود بودند تقدیر شد.

تقدیر از دانشجویان برتر دوره کارشناسی پرستاری و کاردانی و کارشناسی فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری

به‌ منظور ارتقای سطح آموزش دانشگاه و ایجاد رقابت سالم، از دانشجویان برتر آموزشی که حائز رتبه اول از نظر معدل در ورودی رشته تحصیلی خود بودند تقدیر شد. لوح تقدیر با امضای رئیس دانشکده پرستاری به همراه هدیه ای در خور به دانشجویان تقدیم گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس