کارگاه پرستاری مبتنی بر شواهد

انتشار محتوا: ۵ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۳:۵۵ بعد از ظهر
کارگاه پرستاری مبتنی بر شواهد روز یکشنبه مورخ 1402/10/10 ساعت 10 در محل سالن دکتر قریب برگزار می شود.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس