آزمون پره آسکی -ترم 8 کارشناسی پرستاری

انتشار محتوا: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۵۱:۰۲ بعد از ظهر
آزمون پره آسکی دانشجویان ترم 8 کارشناسی پرستاری برگزار می شود.

آزمون پره آسکی دانشجویان ترم 8 کارشناسی پرستاری روز یکشنبه مورخ 16/02/1403 ساعت 12 در محل کلاس 12 واقع در دانشکده پرستاری برگزار خواهد شد. 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس