اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

انتشار محتوا: ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۷:۳۷ بعد از ظهر

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

متینا رجائی

2

رضا قربانی نوقابی

3

سهیل عباسی

4

تورج بروجردی

5

فاطمه محمدی

6

فاطمه حق پرست

7

فرزانه لگزیان

8

محمد مهدی قلی نژاد

9

فرزانه بدیعیان

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس