لینک سامانه های دانشجویی

انتشار محتوا: ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۶:۳۰ بعد از ظهر

کانون های دانشجویی

کانون های دانشجویی

اداره مشاوره و سلامت روان

مشاوره و سلامت روان

آئین نامه پوشش در محیط های آموزشی

آیین نامه پوشش در محیط های آموزشی

آئین نامه پوشش در محیط های آزمایشگاهی - بالینی

آئین نامه پوشش در محیط های آزمایشگاهی - بالینی

صدوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی

سامانه آموزشی هم آوا

سامانه هم آوا

سامانه آموزشی نوید

سامانه نوید

آموزش مجازی وب میت

مجازی وب میت

درخواست میهمانی دانشجویان

درخواست میهمانی دانشجویان

سامانه تغذیه

سامانه تغذیه

سامانه درخواست انتقالی دانشجویان وزارت بهداشت

انتقال دانشجویان

فرم کارت دانشجویی و کارآموزی

فرم کارت دانشجویی و کارآموزی

فرم حذف اضطراری (تک درس)

فرم حذف اضطراری (تک درس)

فرم انصراف از تحصیل

فرم انصراف از تحصیل

آیین نامه ها و مقررات آموزشی ستاد شاهد و ایثارگر

آیین نامه ها و مقررات آموزشی

شورای انضباطی

شورای انضباطی

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

اداره تربیت بدنی

پایگاه خبری مفدا

مفدا

اداره خوابگاه ها

اداره خوابگاه ها

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

معاونت فرهنگی و دانشجویی

لینک سامانه های فرهنگی دانشجویی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس