برگزاری آزمون عملی دانشجویان ترم 8 رشته پرستاری به روش آسکی

انتشار محتوا: ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۴:۱۴ قبل از ظهر
آزمون نهایی عملی رشته پرستاری به روش آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)با بازدید معاون آموزشی دانشگاه و ریاست دانشکده پرستاری در روز دوشنبه 5 تیرماه 1402 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار شد.

آزمون نهایی عملی رشته پرستاری به روش آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)با بازدید معاون آموزشی دانشگاه و ریاست دانشکده پرستاری در روز دوشنبه 5 تیرماه 1402 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار شد. ارزیابی 35 دانشجو کارشناسی پرستاری که مجاز به شرکت در این آزمون بودند در 18 ایستگاه توسط اعضاءهیئت علمی دانشکده پرستاری انجام شد. متخصص محترم آموزش پزشکی جناب آقای دکتر منصوریان ناظر این آزمون بودند. معاونت آموزشی دانشکده ضمن تشکر و قدردانی از اساتید و تیم اجرایی و حضور به موقع و رعایت تمامی قوانین این آزمون توسط دانشجویان ،برای تمامی این عزیزان آرزوی موفقیت روزافزون را دارد.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس