وظایف شورای آموزشی دانشکده پرستاری

ایجاد شده در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۶:۴۹ قبل از ظهر

ماده 15- شورای آموزشی دانشکده / آموزشکده

الف- تعریف شورای آموزشی  دانشکده / آموزشکده

در هر دانشکده که دارای سه گروه آموزشی یا بیشتر باشند و همچنین در آموزشکده­ها شورای آموزشی  دانشکده / آموزشکده با ترکیب ذیل تشکیل می­شود:

1- رئیس دانشکده یا آموزشکده

2- معاون آموزشی دانشکده یا آموزشکده

3- مدیران گروه­های دانشکده یا آموزشکده

ب- وظایف شورای آموزشی پژوهشی دانشکده / آموزشکده:

1. برنامه­ریزی جهت ایجاد زمینه­های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی موسسه ابلاغ می­گردد.

2. تدوین سیاست­های آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی موسسه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح

3.بررسی و تدوین طرح­های آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری موسسه

4. بررسی و تدوین طرح­های ارزشیابی و فعالیت­های آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری مؤسسه

5. هماهنگی میان گروه­ها و بخش­ها در ارائه دروس مشترک

6. اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده یا آموزشکده

7. بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای مؤسسه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه

8. بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه

9. بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجا می­دهد.

10. بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای مؤسسه

11. بررسی طرح­های پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی و ارجاع آن به شورای تخصصی و پژوهشی و فناوری مؤسسه

12. تصویب عناوین رساله( پایان­نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر) با رویکرد حل موضوعات کاربردی و توسعه و تحقیق در موضوعات بنیادین

برگرفته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دفتر هیئت­های امناء

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس