کمیته خودارزیابی و اعتبار بخشی دانشکده پرستاری

ایجاد شده در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۸:۱۹ قبل از ظهر

رئیس کمیته خودارزیابی واعتباربخشی دانشکده پرستاری : آقای دکتر حسین عجم زیبد

اعضای کمیته:

1- آقای دکترعلی محمدپور

2- آقای مهدی بصیری مقدم

3-آقای دکترموسی سجادی

4-آقای حبیب شارعی نیا

5-خانم دکترلیلا صادق مقدم

6-خانم سمانه نجفی

 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس