ساختار و وظایف معاون پژوهشی

ایجاد شده در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۳:۵۰ قبل از ظهر

 

ماده 15- شورای  پژوهشی دانشکده / آموزشکده

الف- تعریف شورای  پژوهشی دانشکده / آموزشکده

در هر دانشکده که دارای سه گروه آموزشی یا بیشتر باشند و همچنین در آموزشکده ­ها شورای  پژوهشی دانشکده / آموزشکده با ترکیب ذیل تشکیل می­شود:

1- رئیس دانشکده یا آموزشکده

2- معاونان دانشکده یا آموزشکده

3- مدیران گروه­های دانشکده یا آموزشکده

ب- وظایف شورای  پژوهشی دانشکده / آموزشکده:

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس