اعضای شورای آموزشی

ایجاد شده در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۵:۲۳ قبل از ظهر

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 تصویر   نام و نام خانوادگی  رزومه
 

دکتر حسین عجم  

رئیس شورا

                           
  دکتر حبیب شارعی نیا
        دبیر شورا     
                           
  دکتر لیلا صادق مقدم                            
 
             
    دکتر محمدرضا منصوریان                            
  دکتر طاهره بلوچی                            
   دکتر مهدی بصیری مقدم                            
  مهناز ابویسانی                            
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس