معرفی رئیس اداره آموزش

انتشار محتوا: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۰:۱۶ قبل از ظهر

معرفی رئیس اداره آموزش:

  • نام و نام خانوادگی: حسین محمدپور
  • تحصیــلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
  • شرح وظایف: کلیک کنید
  • پست الکتــرونیــک: test@gmail.com

اطلاعات تماس:

آدرس: خراسان رضوی - گناباد – حاشیه جاده آسیایی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دانشکده پرستاری
تلفن:  05157225027  یا 05157223028 داخلی : 230
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس