برنامه کارآموزی نیم سال اول تحصیلی 1403-1402

انتشار محتوا: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۳:۴۸:۵۸ بعد از ظهر
برنامه كارآموزي مديريت پرستاری ترم 8 کارشناسی نیمسال اول1403-1402
برنامه کارورزی در عرصه ویژه دانشجویان ترم 5 پرستاری - دو گروه - نیمسال اول 1403-1402
برنامه کارورزی در عرصه ویژه دانشجویان ترم 8 پرستاری - دو گروه- نیمسال اول 1403-1402
کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان-ترم 5پرستاری
کارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان ترم 7 پرستاری
کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل ترم 7 پرستاری
کارآموزی دانشجویان ارشد
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس