طرح درس نیم سال اول تحصیلی 1403-1402

انتشار محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۷:۰۵ بعد از ظهر
پرستاری بهداشت محیط
پرستاری سلامت جامعه(گروه های آسیب پذیر)
اصول مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری بهداشت مادران 1
پرستاری در اختلالات سلامت مادران
تحقیق در پرستاری
نظريه ها و مدل های پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس