طرح درس گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی - نیم سال دوم 1402-1401

انتشار محتوا: ۱۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۹:۳۷ قبل از ظهر

.

طرح درس نشانه شناسي ترم 1 كارشناسي فوريت
طرح درس زبان تخصصی کاردانی فوریت
طرح درس آشنايي با ساختار و مقررات ترم1كارشناسي ناپيوسته EMS
طرح درس آشنايي با سازمان هاي امدادي ترم1كارشناسي پيوسته
روش تحقیق پیشرفته
روش های آموزش به بیمار و خانواده در بخش اورژانس
طرح درس مراقبت پرستاري اورژانس1- ارشد اورژانس (1)
طرح درس مراقبت پرستاري اورژانس1- ارشد اورژانس
مراقبتهای پرستاری در بخش های اورژانس (پرستاری اورژانس2) بخش دستگاه گوارش
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس