فرایندها

انتشار محتوا: ۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۸:۲۸ بعد از ظهر
فرایند جذب هیات علمی
برنامه جامع جذب
فرایند تزریق واکسن هپاتیت ب قبل از ورود به بالین
فرایند ارزیابی درونی گروه های آموزشی
فرایند نیدل استیک
فرایند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس