برنامه کارآموزی نیم سال دوم 1403-1402

انتشار محتوا: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۵:۵۱ قبل از ظهر
برنامه كارورزي دانشجويان ترم4 ارشد پرستاري اورژانس
كارآموزي پرستاري اورژانس 1 (1)
كارآموزي فوريتهاي پزشكي نيمسال دوم 403-402
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس