طرح درس رشته پرستاری سالمندی - نیم سال دوم تحصیلی 1402-1401

انتشار محتوا: ۹ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۰:۰۲ بعد از ظهر
lesson plan geriatric nursing 1physical - Copy
بزرگسالان سالمندان 1 (بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی)
سالمندی و جنبه های اخلاقی و قانونی در مراقبت از سالمندان
مراقبتهای پرستاری در دارو درمانی سالمندان
اخلاق پرستاری
پرستاری داروشناسی
پرستاری سالمندی 1
پرستاری سالمندی2
طرح درس سالمندان 3
طرح درس سالمندی 3 (2)
طرح درس سالمندی فعال 99 1
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس