معرفی و شرح وظایف

ایجاد شده در ۲۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۱:۳۸ قبل از ظهر

 

 • نام و نام خانوادگی: مهدی عیسی پور
 • سمـت: مسئول دفتر و کارشناس گروه های آموزشی 
 • تحصیــلات: کارشناس مدیریت آموزشی
 • پســت سازمــانـی: کارشناس
 • پست الکتــرونیــک: isapoormehdi1366@gmail.com
 • شرح وظایف: کلیک کنید
 • تلفن: 05157223084
 
 
 • نام و نام خانوادگی: حسین محمدپور
 • سمـت: کارشناس خدمات آموزشی (سما)
 • تحصیــلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
 • پســت سازمــانـی: کارشناس
 • شرح وظایف: کلیک کنید
 • تلفن: 05157225027  یا 05157223028   داخلی 264

 

 • نام و نام خانوادگی: مریم مرادی
 • سمـت: کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • تحصیــلات: کارشناسی ارشد
 • پســت سازمــانـی: کارشناس
 • شرح وظایف: کلیک کنید
 • تلفن: 05157225027  یا 05157223028   داخلی 225
 
 
 • نام و نام خانوادگی: داود محرم نژاد
 • سمـت: کارشناس امور کلاسها و امتحانات
 • تحصیــلات: کارشناسی ارشد
 • پســت سازمــانـی: کارشناس
 • شرح وظایف: کلیک کنید
 •  تلفن: 05157225027  یا 05157223028   داخلی 200
 
 
 • نام و نام خانوادگی: زهره پورحسین شهری
 • سمـت: کارشناس آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • تحصیــلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
 • پســت سازمــانـی: کارشناس
 • شرح وظایف: کلیک کنید
 • تلفن: 05157225027  یا 05157223028   داخلی 259

 

 • نام و نام خانوادگی: ناهید مهویدی زاده
 • سمـت: کارشناس گروه های آموزشی 
 • تحصیــلات: کارشناسی مامایی
 • پســت سازمــانـی: کارشناس
 • شرح وظایف: کلیک کنید
 • تلفن: 05157225027  یا 05157223028   داخلی 243
 
 
 

اطلاعات تماس:

آدرس: خراسان رضوی - گناباد – حاشیه جاده آسیایی – دانشگاه علوم پزشکی گناباد – دانشکده پرستاری

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس