طرح درس رشته سلامت سالمندی - نیم سال دوم تحصیلی 1402-1401

انتشار محتوا: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۹:۰۹ قبل از ظهر
اپیدمیولوژی سالمندی
ارزيابي بهداشتي سالمندان-ارشدپرستاري
روانشناسی سالمندی
روش تحقیق پیشرفته- سلامت سالمندی
تغذیه سالمندان
کاراموزی در عرصه سلامت سالمندی
کیفیت زندگی در دوره سالمندی
مراقبت از سالمندان در خانه، جامعه و مراکز نگهداری
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس