طرح درس نیم سال اول تحصیلی 1403-1402

انتشار محتوا: ۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۴:۵۰ قبل از ظهر
پرستاری در بخش ICU
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری
بزرگسالان سالمندان 1
اختلالات پوست و سوختگی
پرستاری بزرگسالان سالمندان 2
مفاهیم پایه 1
بزرگسالان سالمندان - اختلالات حسی
پرستاری بزرگسالان سالمندان 3 - اختلالات عفونی واگیر و غیر واگیر
اورژانس های داخلی 1 - نورولوژی
روش تحقیق
پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی- جراحی2
مراقبتهای ویژه قلب و عروق
ارزیابی های تشخیصی
Med.tremino.Course
Med.tremino.Course
نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها
مراقبتهای ویژه اعصاب و روان
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس