طرح درس نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

انتشار محتوا: ۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۲۷:۱۸ بعد از ظهر
بزرگسالان سالمندان3.اختلالات حسی
بررسی وضعیت
کارآموزی بزرگسالان 1
کارآموزی بزرگسالان 2
کارآموزی بزرگسالان سالمندان2
کارآموزی فارماکولوزی بالینی
1تقسیم شده اختلالات حاد و مزمن
اختلالات حاد و مزمن
بزرگسالان 2 (تنفس)
زبان تخصصی کارشناسی پرستاری
طرح درس روش تحقيق- ارشد داخلی جراحی
مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه
مراقبتهای ویژه گوارش و جراحی شکم
نطریه های ویژه
بزرگسالان سالمندان1-- آب و الکترولیت
کارآموزی بزرگسالان 1
کارآموزی بزرگسالان 3
کارآموزی پرستاری مشکلات شایع
کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان1و2 دانشجویان ترم 7 پرستاری.docx
پرستاری اصول و فنون عملی
طرح درس ترم 6پرستاري كودكان
طرح درس ترم 7 بزرگسال3 جراحي
کودک سالم
گوارش
پرستاری اصول فنون
پرستاری بزرگسالان سالمندان 3اعصاب
پرستاری بزرگسالان سالمندان3 عفونی
فوریت داخلی2
طرح درس روش تحقيق در پرستاري
طرح درس مراقبت هاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه (سي سي يو)
طرح درس ICU
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس